خودفريبی نکنیم،موج«پشيمانم»كار رقيب‌نبود

روزنامه اصلاح طلب آفتاب يزد، موج «ما پشيمانيم» عليه حسن روحاني را يك موج مردمي دانست و نه دسيسه. پيش از اين محمد خاتمي اين اعتراضات را دسيسه ناميده بود.

آفتاب يزد از شكست موج ما پشيمان نيستيم مي‌نويسد: «بعد از موج «پشيمان هستيم» سعي شد به‌طور موازي موج ديگري با عنوان «ما پشيمان نيستيم» به راه افتد، اما در عمل كمپين «ما پشيمان نيستيم»،  هرگز به مانند «ماپشيمان هستیم» فراگير نشد. نكته‌اي كه مي‌توانست بيانگر يك موضوع باشد؛ اينكه حتماً مردم پشت اين كمپين ضدروحاني بوده‌اند تا دسيسه.»

آفتاب يزد در ادامه، نظراتي از ميان اصلاح‌طلبان كه اين موج «پشيمان هستيم» را كار جناح مقابل دانسته بودند، رد مي‌كند: «در حالي كه بسياري از چهره‌هاي اصلاح طلب و همين طور نزديكان روحاني عملاً تلاش داشتند تا نشان دهند كه اين كمپين، برنامه‌ريزي شده از سوي جناح راست است اما شواهد نشان مي‌دهد كه ماجرا چيزي فراي اين است... انكار مردمي بودن اين جريان چيزي جز فريفتن خود نيست.»
در ادامه اين گزارش سوالي طرح مي‌شود كه جواب آن از چند جامعه شناس پرسيده شده و آن اينكه واقعاً روحاني بد عمل كرده يا مردم كم طاقت شده اند؟ و نتيجه گيري آفتاب يزد جالب توجه است: «زنگ خطر براي روحاني»؛ آفتاب يزد در نتيجه گيري پاياني آورده كه «اگر چنين جنبشي حتي از دل مردم هم ايجاد نشده باشد، اما دردل مردم جاي گرفته است و اين يك زنگ هشدار براي جريان اصلاحات و روحاني است. اينكه عده‌اي بخواهند با مطرح كردن دست‌ها‌ي پشت پرده مخالفت‌ها‌ي مردم با دولت روحاني و عملكرد او را ناديده بينگارند، بي‌ترديد چشم پوشي به روي حقايق است. اينكه مردم از روي كم طاقتي و يا به حق اينچنين عليه شخصي شدند كه همين چند ماه پيش خود به او رأي داده‌اند نيز چيزي را در نتيجه عوض نمي‌كند. مهم اين است مردم چه به حق و چه به ناحق، از اميد به روحاني تا حدودي پشيمان شده‌اند... و اين يك خطر جدي است.»
بر پایه گزارش جوان، شايد گزارش آفتاب يزد به اصلاح طلبان و اعتداليون دولتي اين تلنگر را بزند كه همواره نمي‌شود همه چيز را به گردن رقيب انداخت؛ گاهي بايد واقعيت‌ها و حقايق را پذيرفت و براي آن دنبال چاره بود. اين بار اصولگرايان نيستند كه از خود رفع اتهام مي‌كنند، بلكه اين يك رسانه اصلاح طلب است كه دارد حكم برائت اصولگرايان و ساير جريان‌هاي منتقد روحاني را از اتهامي كه خاتمي و آشنا و برخي اصلاح طلبان ديگر وارد كرده‌اند، تبرئه مي‌كند.
 

 

Secured by Siteground Web Hosting