سؤال نماینده تبریز از دادستان


شهاب‎الدین بیمقدار، نماینده تبریز در نطق میان دستور خود با اشاره به این نقل قول دادستان کل کشور «برخی مقامات یا خودشان به نحوی در قاچاق کالا سهم دارند یا فرزندان و وابستگانشان»، گفت: پس دادستان کل در این کشور چه کاره است؟ وقتی روزنامه‌نگاران را می‎توانید بازجویی کنید، چرا مقامات و مسئولان و وابستگانشان را که با قاچاق در ارتباطند، بازجویی و دستگیر نمی‌کنید؟ به گزارش ایسنا، وی افزود: مردم می‌پرسند بر سر کشور چه آمده که احمدی‌نژاد که عامل مشکلات کشور است، آزادانه هر کاری بخواهد انجام می‌دهد اما رئیس دولت اصلاحات در محدودیت است و استفاده از نظرات او جرم است؟

 

 

Secured by Siteground Web Hosting