اقتصاد کثیف در محله هرندی

 

رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران با اشاره به اقتصاد کثیف در محله هرندی گفت: مدیریت گذشته مسیر اشتباهی را در این محله انتخاب کرد که منجر به تحمیل هزینه‌هایی به شهر شده است. الهام فخاری با بیان اینکه چرا با تخصیص هزینه‌های گزاف برای ساماندهی محله هرندی این محله همچنان آسیب‌زاست، تاکید کرد: مسائل اجتماعی با شیوه‌ای که در مدیریت گذشته ملاک عمل بود، نمی‌تواند منجر به رفع آسیب شود زیرا در محله هرندی زیرساخت‌های اقتصادی کثیف شهر در جریان است که با مداخله شهرداری به تنهایی قابل حل نیست. وی با بیان اینکه آسیب اجتماعی در محله هرندی با همکاری میان نهادی قابل رفع است، افزود: یکی از راهکارها این است که بافت محله به بافت مسکونی سالم و فرهنگی تبدیل شود مادامی که فضای چرخه اقتصادی کثیف در این محله در جریان باشد و برای پاکسازی باید این اقتصاد به جای دیگر منتقل شود مادامی که زیربنای اقتصادی پاکسازی نشود مشکل همین است.

 

 

Secured by Siteground Web Hosting