بانک شهر تنها برای شهرداری نیست

 

رئیس شورای شهر تهران در رابطه با وضعیت بانک شهر گفت: این بانک مانند سایر بانک‌ها در چارچوب قوانین و مقررات بانک مرکزی فعالیت می‌کند و شهرداری تهران مانند شهرداری سایر کلانشهرها بخشی از سهام این بانک را داراست. محسن هاشمی رفسنجانی درباره شرایط بانک شهر گفت: همه سهام بانک شهر متعلق به شهرداری تهران نیست و کلانشهرها و افراد دیگری نیز در این بانک سهم دارند، بنابراین باید در جلسه‌ای که همه سهامداران اصلی حضور دارند، وضعیت بانک شهر بررسی می‌گردد و نباید در مورد این بانک مانند سایر بانک‌ها و مجموعه‌های اقتصادی اظهار نظر خارج از مباحث کارشناسی صورت گیرد و تا جایی که بنده مطلع هستم شرایط بانک شهر نسبت به بسیاری از بانک‌های دیگر کشور مناسب‌تر است.

 

 

Secured by Siteground Web Hosting