هشدار دولت درباره همکاری با «بانک های پوسته ای»


بر اساس ابلاغیه یک مسئول ارشد اجرایی به وزرای اطلاعات و دادگستری، با تعریف «بانک پوسته ای» به عنوان موسسه ای که در کشور محل ثبت، حضور فیزیکی نداشته و تحت نظارت نیست، تاکید شده که موسسات اعتباری موظفند برای پیشگیری از وقوع خطر یا ریسک ناشی از فعالیت های غیرقانونی، از برقراری روابط کارگزاری با بانک های پوسته ای خودداری کنند. همچنین برقراری روابط کارگزاری با بانک هایی که با بانک پوسته ای فعالیت کاری دارند نیز ممنوع است.

 

 

Secured by Siteground Web Hosting