صدای اعتراض برخی دولتی ها هم به بودجه 97 بلند شد


بر اساس برخی نامه نگاری های صورت گرفته میان مدیران میانی با اعضای کابینه، مشخص شده بخشی از ادارات و سازمان های دولتی از نحوه تخصیص اعتبارات مربوط به خود در لایحه بودجه سال 1397، پس از تقدیم آن توسط رئیس جمهور به مجلس مطلع شده اند که  علاوه بر کاهش بودجه های پژوهشی، کسری اعتبارات تملک دارایی ها با توجه به وضعیت نابه سامان و فرسودگی برخی زیرساخت ها، مشکلات مختلفی را برای دستگاه های مربوطه ایجاد خواهد کرد.

 

 

Secured by Siteground Web Hosting