بقایی و جوانفکر امروز به دادسرا می روند


کانال دولت بهار خبر داده که حمید بقایی، علی اکبرجوانفکر و حبیب خراسانی برای پاسخ به اتهام تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی صبح امروز در دادسرا حاضر می شوند.

 

 

Secured by Siteground Web Hosting