درخواست یک مسئول برای امنیت تردد کارگران و کارمندان

 


پس از وقوع چند حادثه رانندگی برای کارگران واحدهای صنعتی در استان های مختلف کشور، یک مقام مهم دولتی با ارسال بخشنامه ای به مدیران استانی و کشوری دولت، از آن ها خواسته است ضمن بررسی اختصاص وسیله نقلیه مناسب برای تردد کارکنان، با جلب همراهی مراجع مربوط همچون راهنمایی و رانندگی برای طراحی و اجرای دوره های آموزشی مناسب همچون تشریفات و رانندگی سالم، اقدام کنند.

 

 

Secured by Siteground Web Hosting