شرط دبیرکل اتحادیه عرب برای رابطه با ایران

 


دبیرکل اتحادیه عرب مدعی شد اعراب آماده همکاری با ایران هستند به شرط آنکه ایران رفتارهای خود را در منطقه تغییر دهد. به گزارش فارس، «احمد ابوالغیط» در سومین «همایش گفت‌وگوهای مدیترانه‌ای» در رم خواستار تغییر خط‌مشی و رفتار ایران در قبال کشورهای عربی شد. ابوالغیط درباره روابط با ایران اظهار داشت: «مهم این است ایران رفتارهای خود را در منطقه کنترل کند و اگر ایران خط‌مشی و رفتار خود را تغییر دهد، اعراب آماده همکاری با آن هستند». طبق گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، ابوالغیط همچنین بررسی‌های جدی در اتحادیه عرب درباره دستیابی به دیدگاه مشترک درباره منابع تهدید و راهکارهای تعامل جمعی با آن را ضروری برشمرد و افزود: «توافق درباره اولویت‌های امنیت ملی عربی یک ضرورت مبرم در مرحله کنونی است».

 

 

Secured by Siteground Web Hosting