نگاه سیاسی مهم‌ترین چالش مدیریت بحران است


رئیس مجمع نمایندگان استان تهران نگاه جزیره‌ای و بعضا سیاسی را از مهم‌ترین چالش‌های مدیریت بحران
دانست. به‌گزارش مهـر، سردار محمدرضا یزدی فرمانده سپاه محمدرسول‌الله(ص) تهران و مجمع نمایندگان استان تهران در جلسه‌ای به بررسی استفاده از ظرفیت سپاه و بسیج تهران در حوادث غیرمترقبه پرداختند. محمدرضا عارف، رئیس مجمع نمایندگان استان تهران با بیان اینکه سپاه محمدرسول‌الله(ص) تهران الگویی برای سپاه تمام کشور است و هر اتفاق مثبتی که در این سپاه رخ دهد می‌تواند به عنوان الگو مورد توجه قرار ‌گیرد، اظهار کرد: تهران در بحث مقابله با حوادث غیرمترقبه وضعیت مساعدی ندارد. باید با کمک هم تلاش کنیم در صورت بروز هر حادثه‌ای به بهترین وجه آن را مدیریت کنیم. وی چالش اصلی در زلزله اخیر را بحث مدیریت دانست و افزود: متاسفانه آنطور که باید و شاید نتوانستیم از تجربه‌های زلزله رودبار و منجیل و بم استفاده کنیم و هیچ پیشرفتی نکرده‌ایم. عارف نگاه جزیره‌ای و بعضا سیاسی را از مهم‌ترین چالش‌های مدیریت بحران دانست و گفت: آمادگی داریم درباره افزایش کارآیی و بهره‌وری با سپاه همکاری کنیم.

 
Secured by Siteground Web Hosting