جهانگیری به بولیوی سفر می‌کند

 

معاون اول رئیس جمهور به منظور حضور در چهارمین مجمع کشورهای صادرکننده گاز (GECF) به بولیوی سفر می‌کند. اسحاق جهانگیری در جریان چهارمین نشست مجمع کشورهای صادر کننده گاز که در شهر سانتاکروز بولیوی برگزار می‌شود، مواضع جمهوری اسلامی ایران را در حوزه‌های مختلف اقتصادی به ویژه حوزه انرژی گاز مطرح خواهد کرد. مجمع کشورهای صادر کننده گاز سازمانی تازه‌بنیان است که به منظور هماهنگی در تولید، صادرات و کنترل قیمت گاز طبیعی در سطح جهان در ۲۰۰۸ تأسیس شد.

 

 

Secured by Siteground Web Hosting