طرح روز کوروش در هیأت دولت


وزیر کشور با اشاره به روز کوروش گفت: 6 میلیون مخاطب در شبکه‌هایی نسبت به این موضوع حساسیت داشتند و دستگاه‌های امنیتی نیز نگران بودند و در شورای امنیت نیز بحث شد و من در آن جلسه عنوان کردم که تمام مسئولیت این روز را برعهده می‌گیرم. به گزارش جماران، رحمانی فضلی دیروز در جلسه کمیسیون شوراهای مجلس  با بیان اینکه این موضوع در هیأت دولت نیز مطرح شده و رئیس جمهوری دستور دادند تا با محوریت وزارت اطلاعات طرحی آماده شود و در شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز تصویب شود، گفت: از سال آینده باید روز کوروش را مدیریت کنیم و باید توجه داشت موضوع کوروش بحث ضد اسلامی نیست و علامه طباطبایی نیز معتقد بودند که ذوالقرنین کوروش است البته مشکل ما کوروش نیست بلکه معاندینی است که به دنبال سوءاستفاده از این روز بودند.

 

 

Secured by Siteground Web Hosting