ذره بین دولت روی واقعیت برچسب های مصرف سوخت


طبق ابلاغیه یک مسئول ارشد اجرایی به پنج عضو کابینه، مقرر شده با توجه به ضرورت پیش بینی تمهیدات مورد نیاز برای اجرای استانداردها و معیارهای برچسب مصرف انرژی تجهیزات و وسایل انرژی ‌بر برقی، دستگاه های مربوط همچون وزارتخانه های نیرو و نفت و نیز سازمان استاندارد، موظف باشند به طور مستمر برای راستی آزمایی برچسب مصرف انرژی تجهیزات مصرف کننده سوخت و انرژی الکتریکی اقدام و نتیجه را به کارگروه منتخب دولت ارائه کنند.

 

 

Secured by Siteground Web Hosting