مشایی به دادسرا احضار شد

 


اسفندیار رحیم مشایی به شعبه چهارم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شد. به گزارش تسنیم، رئیس دفتر محمود احمدی‌نژاد به اتهام تبلیغ علیه نظام، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، توهین به مسئولان نظام و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی به دادسرا احضار شده است. سایت «دولت بهار» نیز با اعلام این خبر نوشت که رئیس دفتر رئیس جمهوری سابق، پنج روز از تاریخ ابلاغ مهلت دارد خود را به شعبه بازپرسی معرفی کند.

 

 

Secured by Siteground Web Hosting