سفر نمایندگان پارلمان روسیه به ایران

 

نمایندگان دومای دولتی روسیه به زودی به هفت کشور ازجمله ایران سفر می‌کنند. ایوان ملنیکوف معاون اول رئیس دوما گفت: هیاتی متشکل از کمیسیون‌های مختلف مجلس تا پایان امسال به هفت کشور سفر خواهند کرد. وی افزود: این تصمیم در نشست شورای دوما اتخاذ شده است. به گفته این مقام روس، این سفرها به کشورهای خارجی دور و نزدیک نظیر ایران، آذربایجان، ترکیه، پاکستان، کره جنوبی، مولداوی و صربستان برنامه‌ریزی شده است و هدف از آن گسترش روابط دوجانبه و توسعه گفت‌وگوها با شرکای خارجی روسیه است.

 

 

Secured by Siteground Web Hosting