هشدار به مدیران درباره سقف قرارداد با شرکت های دانش بنیان

 

بر اساس ابلاغیه روزهای اخیر یک نهاد نظارتی به تعدادی از سازمان ها و ادارات دولتی، با یادآوری مصوبه تیر امسال هیئت دولت در خصوص فعالیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان در زمینه تخصصی تایید شده برای آن ها، تاکید شده، با عنایت به مصوبات ابلاغی، سقف مبلغ قراردادهای پژوهشی سالیانه این شرکت ها، حداکثر تا دو برابر درآمد مندرج در اظهارنامه مالیاتی آن ها بوده است و مدیران مربوط، باید از انعقاد هرگونه قرارداد پژوهشی مازاد بر سقف مقرر خودداری کنند.

 

 

Secured by Siteground Web Hosting