احضار حمید بقایی و علی‌اکبر جوانفکر به دادسرا


حمید بقایی، معاون اجرائی احمدی‌نژاد در دولت دهم، به اتهام توهین به مسئولان قوا و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و علی‌اصغر حسینی، وکیل بقایی، به اتهام مشارکت در اخلال در نظم عمومی، معاونت در توهین و نشر اکاذیب به دادسرای فرهنگ و رسانه تهران احضار شدند.

در ابلاغیه شعبه ۴ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران خطاب به بقایی آمده است: درباره گزارش علیه شما دایر بر توهین به مسئولان قوا و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی در مهلت مقرر (پنج روز) جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر شوید. وفق ماده ۱۹۰ ق.آ.د.ک می‌توانید یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشید.

نتیجه حضورنیافتن جلب است. همچنین در ابلاغیه شعبه ۴ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران خطاب به حسینی آمده است: درباره گزارش علیه شما دایر بر مشارکت در اخلال در نظم عمومی، معاونت در توهین و نشر اکاذیب در مهلت مقرر (پنج روز)  برای ادای توضیح در این شعبه حاضر شوید. متهم حق داشتن وکیل را دارد و نتیجه حضورنیافتن جلب است.

علی‌اکبر جوانفکر، مشاور رسانه‌ای محمود احمدی‌نژاد، هم به اتهام مشارکت در اخلال در نظم عمومی و معاونت در توهین و نشر اکاذیب به دادسرای فرهنگ و رسانه تهران احضار شد. در ابلاغیه شعبه ۴ دادسرای فرهنگ و رسانه تهران خطاب به جوانفکر آمده است: درباره گزارش علیه شما دایر بر مشارکت در اخلال در نظم عمومی، معاونت در توهین و نشر اکاذیب در مهلت مقرر (پنج روز)  برای ادای توضیح در این شعبه حاضر شوید.

متهم حق داشتن وکیل را دارد و نتیجه حضورنیافتن جلب است. جوانفکر روز یکشنبه ٣٠ مهر، همراه با حمید بقایی به دادگاه ویژه کارکنان دولت رفته بود که البته اجازه حضور در جلسه دادگاه را نیافت و پایان این جلسه هم با حاشیه‌هایی همراه شد.

 

 

Secured by Siteground Web Hosting