درخواست عجیب یک مسئول درباره رتبه معاونان شهردار تهران


با توجه به این که بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، دولت مجاز است برخی از امتیازات قانونی مقامات موضوع این قانون را به مشاغل خاص تسری دهد، بر اساس نامه یک مسئول اجرایی به تعدادی از مدیران نهاد ریاست جمهوری، درخواست شده راجع به اختصاص امتیاز 14 هزار به معاونان شهردار جدید تهران و همترازی آن ها با معاونان وزرا اقدام شود که فعلا این درخواست مورد موافقت مسئولان مربوطه برای طرح آن در هیئت دولت قرار نگرفته است.

 

 

Secured by Siteground Web Hosting