ارجاع دوباره پرونده ثامن به دادسرا

 

محسن افتخاری از ارجاع پرونده ثامن الحجج به دادسرا برای رفع نواقص خبر داد. وی در این باره گفت: کیفرخواست این پرونده ایراداتی داشت که برای بار دوم به دادسرا ارجاع شد تا ایرادات مد نظر رفع شود. ایرادات گرفته شده به این پرونده بیشتر شکلی است.

وی همچنین در رابطه با پرونده قتل بنیتا و اینکه آیا این پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده یا نه، گفت: پرونده به دیوان نرفته است. به گفته سرپرست دادگاه کیفری یک استان تهران رسیدگی به اتهامات سایر متهمان این پرونده ادامه دارد و پرونده به دادسرا ارجاع شده است.

 

 

Secured by Siteground Web Hosting