2وزیر پیشنهادی در فراکسیون امید

 

سخنگوی فراکسیون امید مجلس نشست روز دوشنبه مجمع عمومی این فراکسیون با وزرای پیشنهادی علوم و نیرو خبر داد. بهرام پارسایی اظهار داشت: اعضای کمیته بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی علوم و نیرو صبح دوشنبه در فراکسیون امید نشستی را با حضور آقای اردکانیان داشتند که سوالات و نقطه نظرات خود را از ایشان مطرح کردند و آقای اردکانیان هم دیدگاه‌های خود را برای نمایندگان تشریح کرد. وی افزود: به نظر می‌رسد وزیر پیشنهادی نیرو علم، توانمندی و تجربه کافی را دارد و سوابق کاری ایشان می‌تواند در موقعیت فعلی کشور که از نظر بحران آب با آن مواجه هستیم، گره‌گشا باشد.

 

 

Secured by Siteground Web Hosting