مدیران بانکی و پرونده‌های فساد اقتصادی

 

رئیس کل دادگستری استان کرمان اعلام کرد: پای تعدادی از مدیران و کارکنان سیستم بانکی در پروندههای کلان مفاسد اقتصادی در استان کرمان باز است. یدا... موحد اظهار کرد: همان‌گونه که مفسدان اقتصادی بی رحمانه در حال غارت اموال و منافع عمومی هستند، دستگاه قضائی نیز با شدت و قاطعیت تمام جلوی غارتگران بیت المال خواهد ایستاد.

وی با بیان اینکه متاسفانه پای تعدادی از مدیران و کارکنان سیستم بانکی در پرونده‌های کلان مفاسد اقتصادی در استان کرمان باز است، تصریح کرد: چندین سال است که جامعه با تهدید مفاسد اقتصادی مواجه است و رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) نیز به موقع تذکرات لازم را در این زمینه صادر کرده است. موحد تاکید کرد: بنا به فرمایشات رهبر معظم انقلاب، مقابله با مفسدان اقتصادی یک جهاد همه جانبه را می‌طلبد.

 

 

Secured by Siteground Web Hosting