تحلیل گاردین از آزادسازی «رقه»


روزنامه گاردین در گزارشی با اشاره به آزاد سازی رقه مرکز داعشی‌ها در سوریه نوشت: در این جنگ چندجانبه منطقه‌ای، به طور حتم، تنها دولتی که تاکنون نسبت به دیگران ‏بیشترین نفع را برده و ضرر کمتری متحمل شده، ایران است. به گزارش انتخاب در بخشی از این گزارش آمده است:  با حضور فعال نمایندگان ایران در ‏منطقه، قدرت و سلطه ایرانیان در عراق، سوریه و لبنان بیشتر و بیشتر شده است. ایران از هرج و مرج ‏موجود در منطقه و اشتباهات و محاسبات غلط امریکا سود برده است. در این زمینه، شاید بتوان تهدیدهای ‏اخیر ترامپ علیه ایران را تلاشی برای به عقب راندن ایران در نظر گرفت که البته این تهدیدها قابلیت به ‏وجود آوردن مشکلات بزرگ‌تری را دارند. در حال حاضر، هر پیروزی نظامی، شرایطی را به وجود می‌آورد ‏که مناسب برای تقابلات خصومت آمیز دیگری ‏ است، نه مناسب مذاکره.

 

 

Secured by Siteground Web Hosting