هشدار درباره خطرات فضای مجازی

 

یک مرجع تقلید گفت: دشمنان می‌خواهند از طریق آلوده کردن جوانان به فضاهای مجازی و تخریب اخلاق، اعتقادات مذهبی را از ما بگیرند. آیت‌ا... مکارم شیرازی تأکید کرد: من بارها در مورد خطرات فضای مجازی اخطار داده‌ام و گفته‌ام که مساله فراتر از این است که ما فکر می‌کنیم. فضای مجازی خطری است بالفعل و بالقوه، هم برای عقاید، هم برای اخلاق و باید زودتر روی آن فکر کنند، البته می‌شود استفاده صحیح از آن کرد، ولی اکنون چنین نیست، متأسفانه دلسوزی‌ای از طرف مسئولان در این زمینه نمی‌بینم، هرچند درباره آن حرف‌هایی می‌زنند ولی عزم و اراده جدی و قوی می‌خواهد.

وی تأکید کرد: معضل فضای مجازی راه‌حل دارد و ما در حوزه گروهی داریم که تخصص در این زمینه‌ دارند و راه‌حل‌هایی هم ارائه کرده‌اند که به عقیده من قابل انجام است، منتها چون عزم راسخی در این زمینه نیست، به‌جایی نرسیده است؛ بعضی می‌گویند دلیل آن درآمد فراوان فضای مجازی است. بعضی نیز می‌گویند که برخی‌ عمدا قصد تضعیف عقاید مذهبی را دارند.

 

 

Secured by Siteground Web Hosting