راکعی مشاور نجفی شد

 

شهردار تهران در حکمی فاطمه راکعی را به سمت مشاور شهردار در امور بانوان منصوب کرد. در حکم محمدعلی نجفی آمده است: خواهر گرامی سرکار خانم دکتر فاطمه راکعی، نظر به سوابق و تجارب درخشان و ارزشمند سرکار عالی در راستای جلب مشارکت حداکثری بانوان در توسعه همه‌جانبه ایران اسلامی و حضور موثر بانوان در عرصه مدیریت شهری که نیاز به تشریک مساعی و استفاده از توان متخصصان دارد، شما را به عنوان «مشاور شهردار در امور بانوان» منصوب می‌کنم.

 

 

Secured by Siteground Web Hosting