اظهارنظر درباره‌ مدیران‌ دوتابعیتی‌

 

رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت: اولین مرحله توقعمان از دستگاه‌ها این است که از همین نیروهای جوان و خانم‌هایی که دارای تجارب لازم برای مدیریت در دستگاه‌های اجرایی هستند، استفاده کنند. حرکت خوبی شروع شده، آمارهایی که داریم حاکی از افزایش انتصاب زنان و جوانان به مسئولیت‌های مدیریت است. جمشید انصاری در پاسخ به اینکه آیا انتصاب زنان و جوانان به مناصب مدیریتی در سطح معاون یا مدیرکل خواهد بود، افزود: انتصاب زنان در تمام سطوح توصیه شده است.

ما این درخواست را در سطوح مدیریتی به‌صورت عام گفتیم و قطعا آمارش را به اطلاع مردم می‌رسانیم. وی در پاسخ به این سوال که چه کار خواهید کرد تا جوانگرایی در سطوح مدیریت به انتصاب آقازاده‎ها تبدیل نشود، یادآور شد: اینها بحث‌های روزنامه‌ای است؛ در نظام اداری ضوابط حاکم است. معاون رئیس‌جمهور درباره آخرین وضعیت رسیدگی به موضوع مدیران دوتابعیتی و اینکه چه بررسی‌ای خواهد شد تا مواردی همچون دری اصفهانی دیگر اتفاق نیفتد، گفت: از نظر ما مسئولیت این کار با وزارت اطلاعات است. وزارت اطلاعات موردی را به ما اعلام نکرده است.

 

 

Secured by Siteground Web Hosting