عضویت فلسطین در اینترپل

 

جانشین پلیس بین‌الملل ناجا با بیان اینکه ایران اساسنامه سازمان بین‌المللی پلیس جنایی را پذیرفته، گفت: امروز نیروی انتظامی یکی از پلیس‌های فعال، موثر و تاثیرگذار در سطح منطقه و بین‌الملل است. سرهنگ مهدی حاجیان با اظهار به اینکه کشور فلسطین با رایزن‌یهای جمهوری اسلامی ایران عضو پلیس اینترپل شده است، ابراز داشت: این موضوع دستاورد بسیار بزرگی برای ایران و کشورهای اسلامی بود که توانستند در برابر قدرتهای بزرگ و مستکبر که اجازه ورود کشور فلسطین به سازمان اینترپل را نمی‌دادند، بایستند.

 

 

Secured by Siteground Web Hosting