رای مجدد مجمع به شمخانی

 

در جلسه صبح دیروز مجمع تشخیص مصلحت نظام، دریابان علی شمخانی به اتفاق آرا مجددا به عنوان رئیس کمیسیون سیاسی، دفاعی و امنیتی مجمع انتخاب شد. شمخانی در دوره قبلی مجمع نیز ریاست این کمیسیون را بر عهده داشته است.

 

 

Secured by Siteground Web Hosting