تعیین وقت رسیدگی به پرونده سعید مرتضوی


وکیل ‌مدافع سازمان تأمین اجتماعی از رسیدگی به بخشی از پرونده سعید مرتضوی مربوط به تأمین اجتماعی در شعبه 22 دادگاه تجدید نظر استان تهران خبر داد. مجتبی نظری به ایسنا گفت: قاضی شعبه 22 دادگاه تجدید نظر که به بخشی از شکایت ما از سعید مرتضوی رسیدگی می‌کرد، بازنشسته شد که به همین دلیل، پرونده نزد قاضی جدیدی مورد بررسی قرار گرفت؛ بر اساس اعلام دادگاه، قرار است روز دوشنبه [17 مهرماه] این جلسه رسیدگی در دادگاه تجدید نظر استان تهران برگزار شود.

وی خاطرنشان کرد: در این بخش از پرونده سعید مرتضوی در رابطه با تحصیل مال نامشروع و تصدی غیرقانونی با حکم دادگاه بدوی، به حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم شده بود که سال گذشته با اعتراض تأمین اجتماعی و سعید مرتضوی (متهم)، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد و در نهایت با نظر دیوان به شعبه 22 دادگاه تجدید نظر برای رسیدگی ارسال شد.  نظری افزود: بخش دیگری از پرونده که مربوط به تصرف غیرقانونی و اهمال در انجام وظیفه بود و متهم به شلاق محکوم شده بود، با اعتراض طرفین پرونده به شعبه 68 دادگاه تجدید نظر استان ارجاع شد که این بخش از پرونده همچنان در حال بررسی است.

 

 

Secured by Siteground Web Hosting