تعلل 3 ساله دولت برای مقابله جدی تر با تغییر کاربری اراضی


در حالی که بر اساس تصمیم روزهای گذشته هیئت دولت، تعدادی از دستگاه های اجرایی و حاکمیتی مکلف شده اند در حریم و خارج از حریم شهرهای شمالی کشور، اقدامات قانونی را برای قلع و قمع بنا و مستحدثات غیرمجاز انجام دهند، بررسی ها نشان می دهد درخواست مربوط به تصویب این اقدامات مهم برای مقابله با تغییر کاربری اراضی، از تیرماه سال 1393 به هیئت دولت ارائه شده بود و پس از 38 ماه به تصویب کابینه رسیده است!

 

 

Secured by Siteground Web Hosting