نفاق پدرخوانده‌های اصلاحات درباره زنان


یک زن اصلاح‌طلب، دورویی پدرخوانده‌های حزبی جبهه اصلاحات درباره سپردن امور به زنان را به چالش کشید.
اخیرا کنگره حزب اتحاد ملت (بدل حزب مشارکت) برگزار شد که طبق تصاویر منتشره و در جمع چند صد نفره، جز یکی دو نفر خانم دیده نمی‌شود.


سمیه توحیدلو (از بازداشتی‌های فتنه 88) با انتشار یکی از این تصاویر نوشت: «این تصویر کنگره حزبی است که به دنبال سی درصد سهم زنان در مناصب هستند. دقیقا مشکل راه نیافتن زنان به مشاغل کلیدی از همین‌جاهاست.»


یادآور می‌شود افراطیون مدعی اصلاح‌طلبی، درجریان تبلیغات انتخاباتی، تلاش کردند به دوقطبی‌های جنسیتی، قومیتی، مذهبی و ... دامن بزنند و خود را قهرمان قطب‌های مظلوم و به حاشیه افتاده‌ جا بزنند. آنها تا مرز خیانت به امنیت ملی در برخی مناطق مرزی هم پیش رفتند و برخی التهابات را موجب شدند.

 

 

Secured by Siteground Web Hosting