«داشبورد مدیریتی» رئیس جمهور تکمیل نشد


در حالی که بر اساس ابلاغیه آبان ماه سال قبل دولت، مقرر شده بود به منظور اجرای پروژه اصلاح نظام اداری، همه دستگاه های اجرایی مکلف باشند برای ثبت، تکمیل، اصلاح و به روزآوری اطلاعات مربوط به وضعیت تشکیلاتی خود اعم از چارت سازمانی، شرح وظایف و شاغلان ستاد دستگاه در «سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه های اجرایی»، ظرف دو ماه پس از این ابلاغیه اقدام کنند و اطلاعات مأخوذه، در قالب داشبورد مدیریتی در اختیار رئیس جمهور قرار گیرد، بر اساس گزارش واصله به یک نهاد مسئول، مشخص شده است هنوز برخی سازمان ها و ادارات دولتی برای تکمیل اطلاعات مربوط به خود اقدام نکرده اند.

 

 

Secured by Siteground Web Hosting