شجاعت و خطرپذیری نه خسارت‌آفرینی و زد و بند!


یک روزنامه زنجیره‌ای، با تحریف و مصادره به مطلوب بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب، عملکرد زنگنه را مصداق فرمایش معظم‌له معرفی کرد؛
اعتماد مدعی شد عملکرد زنگنه و تیم‌ وی، مصداق توصیه اخیر رهبرمعظم انقلاب است مبنی بر اینکه «در تصمیم‌گیری‌ها و اقدام، با در نظر گرفتن اسناد بالادستی و سند چشم‌انداز و قوانین مصوب مجلس، شجاعت به خرج دهید و روحیه‌ خطرپذیری داشته باشید.»


ادعای روزنامه اعتماد در حالی است که فسادها و تخلفات خسارت باری مانند قرارداد کرسنت، و توتال و استات اویل، در دوره مدیریت زنگنه و تیم وی رخ داده است؛ به نحوی که رشوه‌های چندده میلیون دلاری مبادله شده و از جمله به خسارت 18 میلیارد دلاری کرسنت برای ایران انجامیده است؟ آیا نام این کار، شجاعت و خطرپذیری است یا خسارت‌آفرینی از جیب ملت ایران؟!

 

 

Secured by Siteground Web Hosting