بازداشت ۳ فعال عرفان حلقه در شیراز


۳ نفر از فعالان فرقه عرفان حلقه موسوم به فرقه شعور کیهانی  که بعد از اعلام خبر صدور مجدد حکم اعدام محمدعلی طاهری، اقدام به هماهنگی در چند استان برای تجمع غیرقانونی کرده بودند، دستگیر شدند. به گزارش  تسنیم، زهرا بزرگ پور، کیارمین محمدزاده و مسلم مؤمنی در شیراز و دیگر استان‌ها  فعال بودند. محمود علیزاده طباطبایی وکیل طاهری  مدعی صدور مجدد حکم است.

 

 

Secured by Siteground Web Hosting