ادعای سومالی علیه ایرانفاکس نیوز مدعی شد: «وزارت خارجه سومالی نامه‌ای به سفارت امریکا در این کشور ارسال و در آن مدعی شده تروریست‌های الشباب کنترل معادن اورانیوم این کشور را در دست گرفته و چنانچه امریکا اقدام نظامی عاجلی انجام ندهد، آنها قصد دارند اورانیوم‌های استخراج شده را به ایران منتقل کنند.»
به گزارش فارس، فاکس نیوز می‌گوید: «این نامه برای سفیر امریکا در سومالی ارسال شده و وزیر خارجه این کشور زیر آن را امضا کرده است.» در پایان این نامه تصریح شده است: «هر روز که بدون مداخله نظامی امریکا به پایان برسد، مواد بیشتری برای ساخت بمب اتم در اختیار دشمنانش قرار می‌گیرد.»

 

 

Secured by Siteground Web Hosting