مجوز روحانی برای فروش هتل اهواز


طبق پیشنهاد وزیران عضو کمیسیون لوایح دولت که به استناد ماده 115 قانون محاسبات، به تایید حجت الاسلام روحانی رسیده است، مقرر شده 12 هزار متر مربع از اراضی متعلق به بیمارستان قدیمی ابوذر در مرکز استان خوزستان (شامل فضاهای آموزشی، رفاهی و دیگر مشاعات) که قبلا به عنوان هتل اهواز مورد استفاده قرار می گرفته و مشهور شده، با رعایت قوانین و مقررات به فروش رسیده و وجوه حاصل، صرف تکمیل طرح های عمرانی نیمه تمام وزارت بهداشت شود.

 

 

Secured by Siteground Web Hosting