لغو 10 مصوبه کابینه اول و دوم احمدی نژاد


بر اساس ابلاغیه روزهای اخیر یک مسئول ارشد اجرایی به تعدادی از اعضای کابینه، اعلام شده با توجه به پیشنهاد سال گذشته یکی از اعضای کابینه، تغییراتی در تعدادی از کارگروه ها و شوراهای تحت نظر دولت در حوزه مدیریت مصرف سوخت اعمال خواهد شد و بر این اساس، تعدادی از بندها و مواد مصوب دولت های نهم و دهم در سال های 1386 تا 1389 (جمعا شش مصوبه) و تعدادی از تصمیمات کابینه های اول و دوم دولت احمدی نژاد (جمعا چهار مصوبه) لغو می شوند.

 

 

Secured by Siteground Web Hosting