سلیمی سرپرست شهرداری تهران شد

با رای اعضای شورای شهر تهران، مصطفی سلیمی سرپرست شهرداری تهران شد.
در جریان دومین جلسه شورای شهر تهران انتخاب سرپرست برای شهرداری تهران با 17 رای در دستور کار اعضای شورای شهر تهران قرار گرفت.

در ادامه جلسه محسن هاشمی رفسنجانی از اعضای شورای شهر تهران خواست تا اعضا کاندیداهای سرپرستی شهرداری تهران را انتخاب کنند.

مصطفی سلیمی شهردار سابق 6، 18 و 20 به عنوان یکی از کاندیداهای سرپرستی شهرداری تهران از سوی تعدادی از اعضای شورای شهر تهران معرفی شد.

مصطفی سلیمی در ادامه با 20 رای به عنوان سرپرست شهردار تهران انتخاب شد.
 

 

Secured by Siteground Web Hosting