انتقاد رئیس کل دادگستری از اطاله دادرسی

 

رئیس کل دادگستری تهران با اشاره به اطاله دادرسی بعنوان یکی از مشکلات عمده دستگاه قضا اظهار داشت: زمانی که یک تصمیم قضائی هر چند مستدل و با رعایت انصاف در زمان مناسب اتخاذ نشود و فرایند قضائی طولانی گردد این امر به طور قطع چهره منور عدالت را مخدوش نموده و ضمن کاهش چشمگیر میزان تاثیرگذاری آن، جنبه پیشگیری خود را دست می‌دهد فلذا لازم است بجز در مواردی که طبع برخی پرونده‌ها اطاله قانونی را ایجاب می‌کند، سعی شود رسیدگی به پرونده‌ها در زمانی مناسب و معقول خاتمه یافته و حکم یا تصمیم قضائی مقتضی صادر و بلافاصله به مرحله اجرا گذاشته شود و پیگیری و تعیین تکلیف پرونده‌های مسن نیز می‌تواند در همین راستا باشد. غلامحسین اسماعیلی افزود: : همکاران قضائی ما در روند رسیدگی به پرونده‌ها زحمات زیادی متحمل می‌شوند و در اتخاذ تصمیم نهایی باید دقت لازم را معمول و تصمیمات قضائی از استدلال و قانونمندی لازم برخوردار باشد تا زحمات همکاران در این امر بروز و ظهور کند.

 

 

Secured by Siteground Web Hosting