محاکمه 5 عربستانی به اتهام جاسوسی برای ایران


دادگاه جنایی ریاض پنج شهروند سعودی را به جاسوسی برای ایران و آنچه آموزش دیدن توسط سپاه به منظور ایجاد ناامنی در عربستان عنوان کرده، متهم کرد. به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه المدینه، دادگاه جنایی ریاض مدعی شد که پنج نفر از شهروندان سعودی برای ایران جاسوسی می‌کنند و ضمن آموزش نظامی در ایران دفتری  باز کرده‌اند که جوانان عربستانی را برای ایجاد ناامنی در آن کشور و ایجاد یک گروهک تروریستی آموزش می‌دهند. بر اساس این گزارش، دادستانی کل عربستان خواستار اعدام هر پنج نفر و بستن دفتر گردشگری که مالک آن نفر پنجم است، شده است.

 

 

Secured by Siteground Web Hosting