دستور روحانی برای لغو طرح دولت سازندگی


پس از آن که دولت وقت در اوایل دهه 1370 تصمیم گرفت جهت ساماندهی محله اسلام آباد (تپه مراد آب) کرج اقدام و علاوه بر تعیین هیئت امنا، اعتباری را نیز برای اجرای آن در نظر بگیرد و در دولت های بعد، از جمله در سال 1392، بودجه هایی نیز برای اتمام این طرح اختصاص داد، بر اساس ابلاغیه روزهای اخیر حجت الاسلام روحانی به تعدادی از اعضای کابینه، اعلام شده به پیشنهاد وزارت کشور، تمامی اختیارات مدیریت طرح مذکور به شهرداری کرج منتقل و هیئت امنای پروژه نیز منحل شده و فاقد هرگونه اختیار خواهد بود.

 

 

Secured by Siteground Web Hosting