دستور دولت برای تغییر مسئول فرودگاه امام

بر اساس ابلاغیه روزهای اخیر یک مسئول ارشد اجرایی به وزارت راه و شهرسازی، اعلام شده است حسب تصمیم جدید شورای عالی اداری، وظایف تصدی و اجرایی فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) که تاکنون بر عهده شرکت فرودگاه ها بود، به شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) واگذار شده و تکالیف و وظایفی که بر اساس ماده یک مصوبه دی ماه سال 1373 شورای عالی اداری در محدوده این فرودگاه قرار دارد نیز به شرکت شهر فرودگاهی امام (ره) منتقل خواهد شد.
 

 

Secured by Siteground Web Hosting