ابلاغ ویژه روحانی برای کاهش سن مدیران دولتی

طبق ابلاغیه جدید حجت الاسلام روحانی به همه وزارتخانه ها، موسسات دولتی و حتی نهادهای عمومی غیردولتی، تاکید شده است با توجه به ضرورت بهره گیری از توانمندی های جوانان مستعد کشور برای تصدی پست های مدیریت، دستگاه های اجرایی مکلف اند در انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای به نحوی برنامه ریزی کنند که تا پایان سال 1400، متوسط سابقه خدمت مدیران نسبت به وضع موجود، هشت سال کاهش پیدا کند.
 

 

Secured by Siteground Web Hosting