گفت و شنود کیهان؛ گرونه!

روزنامه کیهان در ستون گفت و شنود امروز؛ مطلبی با عنوان "گرونه" منتشر کرد.
به گزارش رجانیوز؛ روزنامه کیهان نوشت:
گفت: یکی از نمایندگان مدعی اصلاحات مجلس گفته است؛ علت اینکه آقای بی‌طرف رأی اعتماد نگرفت، صداقت او بوده است!
گفتم: یعنی بقیه وزرا که رأی اعتماد گرفته‌اند، صداقت نداشته‌اند؟!
گفت: ایشان گفته است یکی دیگر از دلایل عدم رأی اعتماد مجلس به بی‌طرف، شفافیت سیاسی او بوده است!
گفتم: یعنی از نظر ایشان عملکرد بقیه وزرا شفاف نبوده است؟! و به همین علت نمایندگان به آنها رأی اعتماد داده‌اند؟!
گفت: اگر اینطور باشد که باید گفت نمایندگان به جای رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی، رأی عدم صداقت و عدم شفافیت داده‌اند؟! حالا بعضی‌ها چه اصراری دارند که بدون فکر و تعقل حرف بزنند؟
گفتم: چه عرض کنم؟! یارو از دوستش که شنیده بود ماشین خریده، پرسید؛ حالا ماشینت چی هست؟ دوستش گفت؛ رنگش سفیده و... یارو حرفش را قطع کرد و گفت گرون خریدی!
 

 

Secured by Siteground Web Hosting