مسجدی‌ها برای شورای شهر لیست میدهند

مسجدی های قم، طبق برآوردهای فعالین سیاسی و اجتماعی، حداقل 100هزار نفر فعال فرهنگی سبد رأی دارد که پای صندوق رأی حاضر می شوند و فقط نیمی از این رأی کافی است، تا یک کاندیدا با کمی تلاش برای کسب یک سبد رأی حداقلی دیگر، در آستانه ورود به شورای شهر قم قرار گیرد.
مساجد قم در انتخابات شورای اسلامی شهر، با داشتن نزدیک به 500 هزار نفر جمعیت و برپایی برنامه های انسجام، امروز حق دارند که به فکر ارائه لیستی مستقل باشند؛ البته فعالین سیاسی و اجتماعی مساجد شهر قم، دست خود را برای ارائه لیست 13 نفره با رنگ و بوی مسجدی هم می بینند؛ فعالان سیاسی و اجتماعی شاخص مساجد قم، در این راستا از برخی افراد شاخص و دارای پتانسیل خود که کاندیدای انتخابات شورای شهر نیز شده اند، دعوت کردند ، برای تحقق ایده خود، برای ظهور لیست مسجدی 13 نفره، به صورت جدی وارد عمل شده تا در نهایت با پیروزی حداقل چند نفر از افراد این لیست در انتخابات، مسجدی های قم، چند نماینده در شورای شهر پنجم قم داشته باشد و بتواند کمبودهای متعددی که در مناطق وجود دارد و مورد بی توجهی قرار گرفته، تا حدودی جبران شود.

مسجدی های قم، طبق برآوردهای فعالین سیاسی و اجتماعی، حداقل 100هزار نفر فعال فرهنگی سبد رأی دارد که پای صندوق رأی حاضر می شوند و فقط نیمی از این رأی کافی است، تا یک کاندیدا با کمی تلاش برای کسب یک سبد رأی حداقلی دیگر، در آستانه ورود به شورای شهر قم قرار گیرد.

شنیده شده که یکی از کاندیداهای انتخابات شورای شهر، که از فعالان سیاسی اجتماعی در شهر قم و بچه مسجدی است، و همچنین دارای سبد رأی بالا نیز می باشد، به احتمال فراوان محور این لیست قدرتمند مسجدی در انتخابات شورای شهر قم است؛ این لیست به احتمال زیاد رقیبی جدی و سخت برای لیست های انتخاباتی دیگر خواهد بود.

این لیست از سوی مردم مسجدی  به شدت مورد توجه واقع شده و مردم مسجد نیز تمایل دارند به لیست منتخب خود رای دهند.
 

 

Secured by Siteground Web Hosting