هلاکت سرکرده های داعش در موصل

در حمله به پایگاهی در غرب موصل، یکی از سرکردگان داعش به همراه شش نفر دیگر از فرماندهان نظامی این گروه تروریستی، کشته شد.
در حمله به پایگاهی مهم در منطقه النجار در غرب موصل، یکی از سرکردگان داعش موسوم به مسئول جند الخلافه (فرمانده نظامیان خلافت ادعایی داعش) به همراه شش نفر دیگر از فرماندهان نظامی این گروه تروریستی، کشته شد.

افرادی که در این عملیات کشته شدند ابو عبدالرحمان (فرمانده جند الخلافه)، ابو خالد، ابو عزام و ابوحجاب از اتباع عربستان سعودی و ابو صیاح اردنی و ابو طیبه بحرینی نام دارند.
 

 

Secured by Siteground Web Hosting