معیشت، روحانی را به چالش می‌کشد

عضو مرکزیت سازمان (منحله) مجاهدین انقلاب می‌گوید: معیشت مردم، چالش روحانی در مناظره‌های انتخاباتی خواهد بود.

فیض‌الله عرب‌سرخی در مصاحبه با آرمان گفت: مسئله‌ای که در مناظرات انتخاباتی می‌تواند مورد توجه منتقدان دولت قرار بگیرد وضعیت اقتصادی نامناسب مردم جامعه است. این در حالی است که عملکرد تیم اقتصادی دولت قابل قبول بوده است. با این وجود دولت در وضعیت مالی نامناسبی قرار دارد و موفق نشده وضعیت اقتصادی مردم را بهتر از گذشته کند.

وی می‌افزاید: شاید مهم‌ترین چالش انتخاباتی آقای روحانی در سال 96 همین مسئله اقتصاد جامعه باشد که آقای روحانی باید در این زمینه سیاست‌های اقتصادی دولت را برای مخالفان و مردم تشریح و تبیین کند.

عرب‌سرخی گفت: اگر ایشان موفق نشود اقدامات اقتصادی خود در طول چهار سال اول را به خوبی برای افکار عمومی تبیین کند با مشکلات جدی در پایگاه رای خود مواجه خواهد شد.

وی همچنین گفته است: اگر آقای روحانی نتواند نخبگان جامعه را برای عدم کارایی در برخی زمینه‌ها اقناع کند با وضعیت دشواری مواجه خواهد شد که در نهایت به سود وی تمام نخواهد شد.

 

 

Secured by Siteground Web Hosting